19
okt
0 Geen reacties

Na bijna 100 jaar stopt de belastingdienst met het versturen van de blauwe envelop. Dit in het kader van de verdere digitalisering en vermeende kostenbesparingen. Post van de belastingdienst wordt nu steeds vaker gestuurd naar een digitale Berichtenbox. Deze is aan te maken via MijnOverheid.

Belastingaangifte uitnodiging

Ook de uitnodiging voor de belastingaangifte wordt nu digitaal verzonden. Dit ondanks dat veel mensen nog steeds een voorkeur hebben om de uitnodiging voor de belastingaangifte op papier te ontvangen. Zo’n blauwe envelop wordt nog vaak gezien als een fysieke herinnering dat de belastingaangifte nog gedaan moet worden.

Belastingaangifte te laat indienen

Het risico dat de belastingaangifte te laat wordt ingediend en/of betaald wordt groter. Indien een belastingaangifte te laat wordt ingediend is er sprake van aangifteverzuim. En bij een te late betaling betaalverzuim. Deze worden los van elkaar vastgesteld. Dus 2x een boete.

Aangifteverzuim

Indien u te laat bent  met de aangifte omzetbelasting geldt er een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Hierna volgt een boete van  65 euro. Deze kan oplopen tot 131 euro. Indien u helemaal geen aangifte indient wordt de belastingaanslag ambtshalve opgelegd. Dit kan vervelende gevolgen hebben.

Bij de aangifte inkomstenbelasting begint de verzuimboete bij 369 euro. Dit kan oplopen tot 5.278 euro. Hier wordt de verzuimboete wel pas opgelegd nadat u een aanmaning heeft gehad. Voor de aangifte vennootschapsbelasting begint de verzuimboete bij 2.639 euro.

Ambtshalve aanslag

De belastingdienst kent hoge verwachtingen met een opgelegde ambtshalve aanslag. Het bedrag van deze aanslag is over het algemeen aan de hoge kant. De ambtshalve aanslag dient dan weer gecorrigeerd te worden.

Betaalverzuim

Bij de omzetbelasting geldt er een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum voor betaalverzuim. Maar er wordt wel eerst gekeken naar de vorige belastingaangifte. Indien deze ook te laat of niet volledig betaald was, krijgt u toch een boete. Deze boete is 3% van het bedrag van de belastingaangifte met een minimum van 50 euro en een maximum van 5.278 euro.

Dubbele boete betaalverzuim

Het is mogelijk om een dubbele boete te krijgen van 3% van het bedrag van de belastingaangifte met een minimum van 50 euro en een maximum van 5.278 euro. Dit als u de belastingaangifte niet volledig betaald en te laat betaald. Voor het gedeelte dat u te laat betaald krijgt u dezelfde boete als indien u de belastingaangifte helemaal niet betaald.

Zorg er dus voor dat de belastingaangifte goed op uw netvlies staat en laat geen waarde weglekken uit uw onderneming. Mocht u ondersteuning nodig hebben op belasting of administratie gebied klik dan hier.

 

 

 

 

Comments are closed.