full
border
https://vihi.nl/wp-content/themes/anya-installable/
https://vihi.nl/
#374754
style4
085 - 303 3588

Belastingaangifte privé

Belastingaangifte privé

Onze werkwijze

Alle nieuwe klanten bezoeken wij de eerste keer. Hier kunnen wij ons rustig voorstellen en onze werkwijze nader toe te lichten. Wij werken volgens onderstaand stappenplan voor alle aangiftes inkomstenbelasting.

Stap 1: inventariseren bijzonderheden

Op basis van een vragenlijst inventariseren wij welke gegevens wij nodig hebben voor de aangifte inkomstenbelasting. Deze vragenlijst mailen wij altijd door in het begin van het jaar. Indien je deze liever per post ontvangt horen wij dat graag.

Stap 2: verzamelen informatie

Vervolgens verzamelen wij alle gegevens die wij denken nodig te hebben. Wij gaan pas naar de volgende stap als wij alle documenten in ons bezit hebben. Je kan alle documenten naar ons mailen of op sturen per post. Ook is het bespreekbaar dat wij de gegevens komen ophalen.

Stap 3: inlezen gegevens

Met behulp van ons softwarepakket lezen wij de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting in in ons systeem. Indien er nog geen koppeling is tussen jou en ons aangiftepakket maken we deze aan.

Stap 4: informatie controleren en vastleggen

Wij controleren en verifiëren de informatie die door de belastingdienst zijn ingevuld. Zo nodig vullen wij deze aan. Indien er informatie van jou lijkt te ontbreken vragen wij deze alsnog op bij jou.

Alle informatie slaan wij op in onze systemen.

Stap 5: recht op toeslagen beoordelen

Nadat de aangifte inkomstenbelasting is gedaan beoordelen wij of er recht is op toeslagen en of deze toeslagen reeds ontvangen zijn. Indien dit niet het geval is leggen wij dit voor aan jou om alsnog aan te (laten) vragen.

Stap 6a: voorleggen aangifte inkomstenbelasting voor akkoord

Nadat wij van mening zijn dat de aangifte inkomstenbelasting klopt, leggen wij deze voor aan jou. Hier vragen wij jou te controleren of de informatie volledig is en juist. Nadat jij akkoord hebt gegeven zenden wij de aangifte inkomstenbelasting in naar de belastingdienst.

Stap 6b: indien recht op toeslagen

Indien jij recht heb op toeslagen en deze nog niet ontvangt, vragen wij jouw akkoord om deze aan te vragen.

Stap 6c: indien er sprake is van bijzonderheden

Indien er sprake is van bijzonderheden nemen wij contact met jou op. Afhankelijk van de aard van wat wij geconstateerd hebben komen wij even langs.

Stap 7: belastingaangifte indienen

Zodra wij akkoord hebben ontvangen dienen wij de belastingaangifte in. Alle fysieke informatie die wij van jou hebben ontvangen sturen wij terug. Langs brengen is ook bespreekbaar.

Stap 8: monitoren afloop

Op de achtergrond blijven wij de aangifte inkomstenbelasting volgen. Indien deze niet binnen een bepaalde tijd definitief is nemen wij contact op met de belastingdienst. Als er sprake is van bijzonderheden nemen wij contact op met jou.

 

Volgend jaar

Nadat de belastingaangifte is afgerond ontvang je automatisch een nieuwe vragenlijst in het volgende jaar. Hier zijn verder geen verplichtingen aan verbonden.

paged
Berichten laden...
link_magnifier
#d6d6d6
on
fadeInDown
loading
#d6d6d6
off